اخبار

اخبار و رویدادها

دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس

مدیریت آموزش آزاد دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس را برگزار می کند

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97 به دانشجویان برتر دانشگاه

بورس تحصیلی مالزی

شرایط دریافت بورس تحصیلی مالزی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه تکمیل فرمهای ارزشیابی

پرسشنامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

نقش دانشگاه ها در صلح سازی

اطلاعیه ها

دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس

مدیریت آموزش آزاد دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس را برگزار می کند

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97 به دانشجویان برتر دانشگاه

بورس تحصیلی مالزی

شرایط دریافت بورس تحصیلی مالزی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه تکمیل فرمهای ارزشیابی

پرسشنامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

نقش دانشگاه ها در صلح سازی

تب دانشگاه علامه