• خبر روز


همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری

1395/06/27

همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری

این همایش توسط دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری شبکه دانشگاهی جاده ابریشم در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و مهمانان و سخنرانان بین المللی از مجموعه دانشگاههای عضو این شبکه در کنار اساتید و صاحبنظران داخلی به ارائه مقالات و تبادل نظر در حوزه محورهای همایش خواهند پرداخت .بازدید: 1040خروج