اخبار

اخبار و رویدادها

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کارلوس اسپانیا جهت دوره دانش افزایی

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کارلوس اسپانیا جهت دوره دانش افزایی

ابلاغیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص نحوه اعطای جوایز تحصیلی سال 97-96

ابلاغیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص نحوه اعطای جوایز تحصیلی سال 97-96

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط شرکت در مصاحبه ازمون جامع دیماه ماه96

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط شرکت در مصاحبه ازمون جامع دیماه ماه96

برگزاری همایش « مدیریت؛ تولید ملی و توسعه اشتغال»

برگزاری همایش « مدیریت؛ تولید ملی و توسعه اشتغال»

دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)»

دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)»

بورس تحصیلی دولت مجارستان ۲۰۱۸ در مقاطع تحصیلات تکمیلی ترجیحا دکتری (phd)

بورس تحصیلی دولت مجارستان ۲۰۱۸ در مقاطع تحصیلات تکمیلی ترجیحا دکتری (phd)

اطلاعیه ها

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کارلوس اسپانیا جهت دوره دانش افزایی

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کارلوس اسپانیا جهت دوره دانش افزایی

برگزاری همایش « مدیریت؛ تولید ملی و توسعه اشتغال»

برگزاری همایش « مدیریت؛ تولید ملی و توسعه اشتغال»

دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)»

دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)»

بورس تحصیلی دولت مجارستان ۲۰۱۸ در مقاطع تحصیلات تکمیلی ترجیحا دکتری (phd)

بورس تحصیلی دولت مجارستان ۲۰۱۸ در مقاطع تحصیلات تکمیلی ترجیحا دکتری (phd)

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش های آزاد چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند.

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش های آزاد چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند.

نسخه الکترونیکی کتابچه " آموزش ورد ۲۰۱۰"

نسخه الکترونیکی کتابچه «آموزش نرم‌افزار Word 2010 برای تدوین پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و رساله دکتری»

تب دانشگاه علامه

دسترسی