اخبار

اخبار و رویدادها

بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96

راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96

عضویت در بنیاد ملی نخبگان و بهره‌مندی از جوایز آن بنیاد

آغاز اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96 برای کلیه دانشجویان جدید الورود

«قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های یک سالۀ MBA, DBA»

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA و مدیریت عالی کسب و کار DBA را برگزاری می کند.

قابل توجه متقاضیان شرکت در «دورۀ آمادگی آزمون تافل»

مدیریت آموزش های آزاد برای چهارمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

 متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرند: خط مستقیم: 88880993 15-88770011 داخلی 306

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

اطلاعیه ها

بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96

راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96

عضویت در بنیاد ملی نخبگان و بهره‌مندی از جوایز آن بنیاد

آغاز اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96 برای کلیه دانشجویان جدید الورود

«قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های یک سالۀ MBA, DBA»

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA و مدیریت عالی کسب و کار DBA را برگزاری می کند.

قابل توجه متقاضیان شرکت در «دورۀ آمادگی آزمون تافل»

مدیریت آموزش های آزاد برای چهارمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

 متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرند: خط مستقیم: 88880993 15-88770011 داخلی 306

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

تب دانشگاه علامه