اخبار

اخبار و رویدادها

دوره های مهارت افزایی (عمومی و تخصصی)

مدیریت آموزش های آزاد در نظر دارد، در فاصلۀ زمانی 17 الی 28 تیرماه، دوره های مهارت افزایی (عمومی و تخصصی) زیر را برگزار کند.

DBA-MBA

دوره های مدیریت عالی کسب و کارDBA و دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA

کرسی ترویجی "نقد ترجمه کتاب مدیریت ریسک "

سخنران جناب آقای دکتر جمشید امانی

برگزاری آزمون زبان دانشگاه و آغاز ثبت‌نام دوره‌ی آمادگی زبان تافل

به اطلاع دانشجویان عزیز می رسانیم مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه در نظر دارد مرحله‌دوم آزمون آمادگی تافل و مرحلۀ سوم از سلسله دوره‌های آمادگی آزمون تافل را برگزار کند. متن خبر به تفصیل به شرح ذیل می‌باشد

بررسی علل و پیامدهای مهاجرت افغان ها به ایران

سخنران سرکار خانم دکتر تیشه یار

اطلاعیه ها

دوره های مهارت افزایی (عمومی و تخصصی)

مدیریت آموزش های آزاد در نظر دارد، در فاصلۀ زمانی 17 الی 28 تیرماه، دوره های مهارت افزایی (عمومی و تخصصی) زیر را برگزار کند.

DBA-MBA

دوره های مدیریت عالی کسب و کارDBA و دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA

کرسی ترویجی "نقد ترجمه کتاب مدیریت ریسک "

سخنران جناب آقای دکتر جمشید امانی

برگزاری آزمون زبان دانشگاه و آغاز ثبت‌نام دوره‌ی آمادگی زبان تافل

به اطلاع دانشجویان عزیز می رسانیم مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه در نظر دارد مرحله‌دوم آزمون آمادگی تافل و مرحلۀ سوم از سلسله دوره‌های آمادگی آزمون تافل را برگزار کند. متن خبر به تفصیل به شرح ذیل می‌باشد

بررسی علل و پیامدهای مهاجرت افغان ها به ایران

سخنران سرکار خانم دکتر تیشه یار

تب دانشگاه علامه