اخبار

اخبار و رویدادها

کرسی ترویجی و نظریه پردازی

کرسی ترویجی و نظریه پردازی زمینه های سیاسی و اقتصادی پیدایش سواد مالی و بررسی آن در بورس اوراق بهادار تهران

اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری امتحانات روز سه شنبه 21 دی ماه

تمامی امتحانات روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۱ به روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۳۰ موکول می گردد.

نکات قابل ملاحظه جلسه امتحان

نکات قابل ملاحظه جلسه امتحان

همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری

همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری

برگزاری کارگاه آموزشی Endnote

کارگاه آموزشی Endnote توسط آقای دکتر طیبی روز شنبه 9 / 3 / 94 از ساعت 30 / 8 الی 30 / 12 در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه جهت استفاده دانشجویان و علاقمندان برگزار می گردد.

کرسی ترویجی "Determination of Retirement and Eligibility Ages"

کرسی ترویجی "Determination of Retirement and Eligibility Ages"

اطلاعیه ها

کرسی ترویجی و نظریه پردازی

کرسی ترویجی و نظریه پردازی زمینه های سیاسی و اقتصادی پیدایش سواد مالی و بررسی آن در بورس اوراق بهادار تهران

اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری امتحانات روز سه شنبه 21 دی ماه

تمامی امتحانات روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۱ به روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۳۰ موکول می گردد.

نکات قابل ملاحظه جلسه امتحان

نکات قابل ملاحظه جلسه امتحان

کرسی ترویجی "Determination of Retirement and Eligibility Ages"

کرسی ترویجی "Determination of Retirement and Eligibility Ages"

تب دانشگاه علامه