• خبر روز


کارگاه‌های مهارت افزایی یک روزه را (از ساعت 9 الی 17) با موضوع های مختلف و نیز، سخنرانی آموزشی به مدت دو ساعت برگزار کند

1396/02/03

مدیریت آموزش‌های آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های عملی و هم چنین، کیفیت بخشی به توانمندی‌های علمی دانشجویان و فراگیران آزاد، در نظر دارد کارگاه‌های مهارت افزایی یک روزه را (از ساعت 9 الی 17) با موضوع های مختلف و نیز، سخنرانی آموزشی به مدت دو ساعت برگزار کند. از داوطلبین تقاضا می شود، جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به شمارۀ ۸۸۸۸۰۹۹۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش‌های آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های عملی و هم چنین، کیفیت بخشی به توانمندی‌های علمی دانشجویان و فراگیران آزاد، در نظر دارد کارگاه‌های مهارت افزایی یک روزه را (از ساعت 9 الی 17) با موضوع های مختلف و نیز، سخنرانی آموزشی به مدت دو ساعت برگزار کند. از داوطلبین تقاضا می شود، جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به شمارۀ ۸۸۸۸۰۹۹۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند. 

قابل ذکر است، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علامه طباطبائی که پیش‌تر در کارگاه‌ها و دوره‌های برگزار شده به صورت رایگان ثبت‌نام نکرده‌اند، می‌توانند در یکی از کارگاه‌ها به صورت رایگان حضور یابند.

 

عناوین کارگاه های مهارت افزایی و سخنرانی آموزشی:

1-    مدیریت نمایندگی و کارگزاری بیمه-  روز پنج شنبه مورخ 14/02/96

2-    مهارت های مددکاری اجتماعی-  روز جمعه 15/02/96

3-    مهارت های تربیت مشاور (مبانی، اصول و فنون)-  روز جمعه 15/02/96

4-    تقویت اعتماد به نفس-  روز چهارشنبه 20/02/96

5-    مهارت های عملی اشتغال-  روز پنج شنبه 21/02/96

6-     سخنرانی آموزشی در زمینۀ مدیریت بورس و اوراق بهادار-  روز پنج شنبه 21/02/96

7-    مثلث کارآفرینی حرفه ای (مبانی کارآفرینی و ایجاد کسب و کار)-  روز پنج شنبه 28/ 02/96

 

 

 

 1ـ  مدیریت نمایندگی و کارگزاری بیمه، دکتر صحت، 14/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

 

2ـ   مهارت های مددکار اجتماعی، دکتر فتحی 15/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

3ـ تقویت اعتماد به نفس، دکتر خانجانی، 20/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

4ـ  مهارت های عملی اشتغال، آقای شجاعی، 21/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

5ـ  مهارت های تربیت مشاور، دکتر نودهی، 15/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

6ـ مثلث  کارآفرینی حرفه ای، (مبانی کارافرینی و ایجاد کسب و کار)28/02/96، ساعت9الی 17،هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

7ـ  سخنرانی آموزشی مدیریت بورس و اوراق بهادار، آقای شایسته،21/02/96،ساعت10 الی 12، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی،  اطلاعات بیشتر 88880993

 

 

 

 

 

 بازدید: 2079خروج