• خبر روز


مدیریت آموزش های آزاد دوره های مهارت افزایی (عمومی و تخصصی) زیر را برگزار می کند.

1396/06/07

1. دوره آموزشی "ارزیابی سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار" 2. دوره آموزشی "پروپوزال نویسی" 3. دوره آموزشی "مدیریت فروش حرفه ای" 4. دوره آموزشی "تقویت اعتماد به نفس" 5. دوره آموزشی "نرم افزارها، پارت دوم نرم افزار MAXQDA" 6. دوره آموزشی "آمار در روش تحقیق" 7. دوره آموزشی "ارتباط اثربخش، اقناع و متقاعد سازی" 8. دوره آموزشی "فنون و روش های فروشندگی حرفه ای" 9. دوره آموزشی "مهندسی دوره های آموزشی" 10. دوره آموزشی "تکنیک های موفقیت در مصاحبۀ شغلی"

«بسمه تعالی»

مدیریت آموزش های آزاد دوره های مهارت افزایی (عمومی و تخصصی) زیر را برگزار می کند.

 

1.      دوره آموزشی "ارزیابی سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار" ، طول دوره 20 ساعت، مدرس: دکتر رسولی،  11 لغایت 14 شهریور 96 ، هزینه ثبت نام: 240هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، 88880993

 

2.      دوره آموزشی "پروپوزال نویسی" ، طول دوره 10  ساعت، مدرس: خانم دکتر دستجردی،  14 و 15 شهریور 96 ، هزینه ثبت نام: 120هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) 88880993

 

 

3.     دوره آموزشی "مدیریت فروش حرفه ای"، طول دوره 20 ساعت، مدرس: آقای حسینی، 13 لغایت 17 شهریور 96 ، هزینه ثبت نام: 240 هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) 88880993

 

4.     دوره آموزشی "تقویت اعتماد به نفس"، طول دوره 12 ساعت، مدرس: دکتر خانجانی، 14 لغایت 16 شهریور 96، هزینه ثبت نام: 150هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) 88880993

 

 

5.     دوره آموزشی "نرم افزارها، پارت دوم نرم افزار MAXQDA" ، طول کارگاه 5 ساعت،  مدرس: دکتر ترابی، 17 شهریور96، هزینه ثبت نام: 120 هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) 88880993

 

6.     دوره آموزشی "آمار در روش تحقیق"، طول دوره 20 ساعت، مدرس: دکتر رضایی تبار، 20 لغایت 23 شهریور 96 ، هزینه ثبت نام: 240هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) 88880993  

 

7.     دوره آموزشی "ارتباط اثربخش، اقناع و متقاعد سازی"، طول دوره 12 ساعت، مدرس: دکتر نعمتی، 25، 27، 29 شهریور 96، هزینه ثبت نام: 120هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، 88880993

 

 

8.     دوره آموزشی "فنون و روش های فروشندگی حرفه ای"، طول دوره 16  ساعت، مدرس: آقای حسینی، 28 لغایت 31 شهریور 96، هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) 88880993

9.      دوره آموزشی "مهندسی دوره های آموزشی" ، طول دوره 12  ساعت، مدرس: دکتر نعمتی، 1،3،5 مهر ماه 96 ، هزینه ثبت نام: 120هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، 88880993

 

10.   دوره آموزشی "تکنیک های موفقیت در مصاحبۀ شغلی" ، طول دوره 10  ساعت، مدرس: آقای شجاعی ، 30 و 31 شهریور 96، هزینه ثبت نام: 120 هزار تومان، %40 تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) 88880993

 

از متقاضیان محترم تقاضا می شود، جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره های فوق با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن مستقیم: 88880993-021

تلفنخانه: 15-88770011  داخلی 306

آدرس: توانیر- میدان شهید عباس پور- خ نظامی گنجوی- پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان- مدیریت آموزش های آزاد- طبقۀ سوم

آدرس سایت مدیریت آموزش های آزاد: Training.atu.ac.ir

آدرس کانال تلگرام: @freepem

قابل ذکر است، حضور در یکی از «دوره های مهارت افزایی عمومی» برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است. هم چنین، 40/0 درصد تخفیف، برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در نظر گرفته شده است. 

 


 

 بازدید: 1210خروج