• خبر روز


برگزاری امتحانات بطور مجازی

1399/03/11

با توجه به تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم بصورت مجازی، فیلم آموزشی جهت استفاده اساتید محترم از بخش آزمون سامانه آموزش مجازی قابل دسترسی می باشد

با توجه به تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم بصورت مجازی،  فیلم آموزشی جهت استفاده اساتید محترم از بخش آزمون سامانه آموزش مجازی قابل دسترسی می باشد

دریافت فیلم های آموزشیبازدید: 425خروج