• خبر روز


زمان مصاحبه اختصاصی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

1399/07/02

زمان مصاحبه اختصاصی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

 

 

 

اعلام زمان برگزاری مصاحبه اختصاصی پذیرفته شدگان مرحله اول دوره های کارشناسی ارشد

                                             موسسه آموزش عالی بیمه اکو

 

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول دوره های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی بیمه اکو می رساند؛ روزهای برگزاری مصاحبه اختصاصی مجازی متقاضیان بر اساس رشته های تحصیلی به شرح ذیل می باشد.

-         رشته آمار گرایش بیم سنجی.............................. روز یکشنبه 13/7/1399 ، از ساعت 8/30

-         رشته مطالعات منطقه ای..................................... روز یکشنبه  13/7/1399، از ساعت 8/30 

-         رشته مطالعات منطقه ای؛ گرایش مطالعات اوراسیا (دوره مشترک)  روز دوشنبه 14/7/1399 ، از ساعت 8/30  

لازم به ذکر است که مصاحبه اختصاصی جهت سنجش توانایی زبان انگلیسی متقاضیان بوده و جدول ساعت اختصاصی هر گروه از متقاضیان متعاقبا در سایت دانشگاه علامه طباطبائی ( www.atu.ac.ir ) و سایت موسسه آموزش عالی بیمه اکو ( www.ecod.atu.ac ) اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                                    موسسه آموزش عالی بیمه اکو 

 

 

 

 

     اعلام زمان برگزاری مصاحبه اختصاصی پذیرفته شدگان مرحله اول دوره دکتری بیمه

                                             موسسه آموزش عالی بیمه اکو

 

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول دوره دکتری بیمه موسسه آموزش عالی بیمه اکو می رساند؛ روزهای برگزاری مصاحبه اختصاصی مجازی متقاضیان بر اساس دوره های مورد پذیرش به شرح ذیل می باشد.

-         رشته بیمه دوره روزانه............................ روزهای 7 و 8 مهرماه 1399، از ساعت 8/30   

-         رشته بیمه استعداد درخشان.................  روزهای 7 و 8 مهرماه 1399، از ساعت 8/30

-         رشته بیمه پردیس خودگردان..................روزهای 9 و 10 مهرماه 1399، از ساعت 8/30

      لازم به ذکر است جدول ساعت اختصاصی هر گروه از متقاضیان، متعاقبا در سایت دانشگاه علامه طباطبائی ( www.atu.ac.ir ) و سایت موسسه آموزش عالی بیمه اکو ( www.ecod.atu.ac ) اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                                موسسه آموزش عالی بیمه اکو

 

 بازدید: 2087خروج