• خبر روز


تکمیل پرسشنامه ارزشیابی اساتید محترم توسط دانشجویان گرامی

1399/10/18

ضروری است پرسش‌نامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و مدرسان مدعو توسط دانشجویان در پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی 1400-1399تکمیل گردد.

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم (نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ،)به صورت اینترنتی می باشد. مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ 23/10/99 لغایت 03/11/99 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه (گلستان)، نسبت به تکمیل پرسشنامههای ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 اقدام نموده و پس از تکمیل فرمهای مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامه امتحانی خود اقدام نمایند.

مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه

جهت دریافت اطلاعیه کلیک نمایید.بازدید: 75خروج