• خبر روز


آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان

1396/12/14

کرسی ترویجی آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان با سخنرانی سرکار خانم دکتر ماندانا تیشه یاربازدید: 943خروج