• خبر روز


حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

1397/10/18

حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بر پایه نشست مشترک سرکار خانم دکتر گودرزی رئیس محترم موسسه آموزش عالی بیمه اکو و جناب آقای دکتر امیر صفری رئیس محترم پژوهشکده بیمه و تفاهم صورت گرفته ، پژوهشکده بیمه از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد بیم سنجی حمایت مالی می نماید.

اولویت های پژوهشی و آیین نامه های مربوطه از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد. 

عناوین اولویت های پژوهشی 

آیین نامه اجرایی حمایت مالیبازدید: 2035خروج