• آموزش


کرسی ترویجی" الگوی مصلحت در سیاست گذاری سطح ملی "

1399/03/24

کرسی ترویجی" الگوی مصلحت در سیاست گذاری سطح ملی "که توسط آقای دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی در تاریخ 99/03/26 ساعت 17 در تالار گفتگوی دانشگاه علامه طباطبائی برگزارمی گردد

کرسی ترویجی" الگوی مصلحت در سیاست گذاری  سطح ملی "که توسط آقای دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی در تاریخ 99/03/26  ساعت 17 در تالار گفتگوی دانشگاه علامه طباطبائی برگزارمی گردد.

 بازدید: 460خروج