• آموزش


عرضه و نقد ایده علمی

1396/12/15

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با سخنرانی جناب آقای دکتر جمشید امانی

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمیبازدید: 1080خروج