دانشجویان گرامی :

  لطفاً برای انتخاب واحد اینترنتی به نکات زیرتوجه فرمایید.
 به سایت دانشگاه به نشانی http://www.atu.ac.ir   مراجعه نمایند.
 برای انتخاب واحدوورود به سیستم، وارد کردن شماره دانشجویی وشماره شناسنامه (درصورت نداشتن شماره شناسنامه، کد ملی) الزامی است.
 بعدازوارد  کردن شماره دانشجویی وشماره شناسنامه درمرحله بعد دانشجویانی که باراول وارد سیستم میشوند حتماً باید کدملی را ثبت کنند.( بدون خط تیره)
 درمرحله انتخاب واحد، می بایست ابتدا به قسمت دروس ارائه شده مراجعه وپس ازانتخاب ویادداشت کد درس وکد گروه موردنظر، به قسمت انتخاب واحد مراجعه وکد مورد نظر را وارد وکلید اضافه به لیست رابزنید. ددادرپایان پس از اطمینان ازصحت انتخاب کلید ثبت نهایی دروس انتخاب شده را بزنید.(راهنمای کامل ثبت نام درآدرس وب موجود می باشد)
دانشجویان می توانند برگه انتخاب واحد وکارنامه کامل ونیمسال خود را از سایت دریافت نمایند. کلیه دانشجویانی که موظف به پرداخت شهریه می باشند می توانند ازطریق کلیه کارت های عضو شبکه شتاب به بصورت online نسبت به پرداخت اقدام نمایند. راهنمای کامل روش پرداخت در وب سایت دانشگاه درج گردید است.