نام و نام خانوادگی: آتوسا گودرزی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته اقتصاد

ایمیل: atousagoodarzi@yahoo.com

شماره تماس: ۸۸۷۲۵۷۰۴

ریاست دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی