نام و نام خانوادگی: رضا افقی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته اقتصاد بیمه

ایمیل: r.ofoghi@yahoo.com

شماره تماس: 88717668

معاون دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی