نام و نام خانوادگی: غدیر مهدوی کلیشمی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته اقتصاد بیمه

ایمیل: mahdavi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725214

مدیرگروه بیمه

دریافت رزومه علمی و پژوهشی