اداره امور آموزشی و پژوهشی، انجام کلیه امور مربوط به خدمات آموزشی و پژوهشی را بر عهده دارد و زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه فعالیت می نماید. این اداره هم اکنون داری 3 کارشناس خدمات آموزشی و پژوهشی می باشد. و برخی از وظایف آن به شرح ذیل می باشد.

برخی از وظایف اداره آموزشی و پژوهشی:

 ·         انجام امور مربوط به پذیرش و ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان کنکور سراسری.
·         بررسی و تفسیر بخشنامه های مربوط به امور آموزشی و پژوهشی.
·         اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوط به پذیرش دانشجویان اعم از ایرانی و خارجی.
·         انجام امور مربوط به فارغ التحصیلان موسسه و صدور گواهی پایان دوره.
·         انجام امور خدمات آموزشی در رابطه با دانشجویان غیر ایرانی
·         صدور برگ اشتغال به تحصیل
·         انجام امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان.
·         انجام مکاتبات مربوط به کارورزی دانشجویان و استفاده از کتابخانه ها و نظایر آن.
·         انجام امور ثبت نام هر نیمسال.
·         انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات نیمسال بر اساس دستورالعملهای مربوط.
·         تهیه و تنظیم قراردادهای مدرسان حق التدریسی با همکاری واحدهای ذیربط.
·         بررسی پیشنهادات مختلف در امور پژوهشی و ارائه نظر.
·         ارزشیابی فعالیهای پژوهشی.
·         تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های لازم در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی با توجه به اولویتها و ارائه آنها جهت تصویب.
·         انجام امور مربوط به شرکت اعضاء هیات علمی در کنفرانسها و سمینارهای داخلی و دیگر ماموریت های علمی.
·         تهیه و تنظیم آئین نامه های مختلف پژوهشی و ارائه آنها به مقامات مربوطه.
·         جمع آوری و توزیع اطلاعات مربوط به سمینارها.
·         طرح مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان در شورای آموزشی و پژوهشی موسسه از طریق معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه.

 

کارشناسی
    مقررات و آیین نامه های آموزشی
    آیین نامه میهمانی
    آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی
    آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد

·   ثبت نام الکترونیکی کارشناسی ارشد
·   آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
·   دستورالعمل " آیین‌نامه امکان گذراندن درس‌های اضافی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد " مصوب مورخ  28/11/83  شورای هدایت استعداد درخشان

. بخشنامه شماره 2/299574 مورخ 96/12/16 معاون آموزشی وزارت متبوع در خصوص نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) که از سال تحصیلی 98-97 قابل اجرا خواهد بود

اهم نکات شیوه نامه های اجرایی آئین نامه دوره کارشناسی ارشد  برای ورودی های 97 به بعد 

 

دکتری

اهم نکات شیوه نامه های اجرایی آئین نامه دوره دکتری برای ورودی های 97 به بعد 

 

 

آیین نامه غیبت در زمان امتحانات 

راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96

بخشنامه گروه معارف