اخبار

اخبار و رویدادها

معرفی کارشناسان محترم اداره آموزش جهت پاسخگویی و پیگیری درخـواست های دانشجویان

معرفی کارشناسان محترم اداره آموزش جهت پاسخگویی و پیگیری درخـواست های دانشجویان

اطلاع از آخرین ویرایش آیین نامه ها و شیوه نامه های بنیاد ملی نخبگان

اطلاع از آخرین ویرایش آیین نامه ها و شیوه نامه های بنیاد ملی نخبگان

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99

مجله اینترنتی شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم (سان) از علاقه مندان برای ارسال مقاله و عکس با هدف کشف و همرسانی اندیشه‌های گوناگون دعوت می نماید.

پیرو دعوت مجله اینترنتی شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم (سان) از علاقه مندان برای ارسال مقاله و عکس با هدف کشف و همرسانی اندیشه‌های گوناگون، به پیوست فراخوان این برنامه جهت اطلاع‌رسانی به دانشجویان گرامی خدمتتان ارسال می‌گردد.

فراخوان فرصت مطالعاتی در دانشگاه ورمز کشور آلمان

پیرو همکاری ‌های سازنده میان دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه «رمز» در کشور آلمان، امکان تحصیل دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در این دانشگاه در چارچوب طرح تبادل دانشجو به مدت یک یا دو نیم سال تحصیلی با شرایط زیر فراهم شد.

اطلاعیه ها

معرفی کارشناسان محترم اداره آموزش جهت پاسخگویی و پیگیری درخـواست های دانشجویان

معرفی کارشناسان محترم اداره آموزش جهت پاسخگویی و پیگیری درخـواست های دانشجویان

اطلاع از آخرین ویرایش آیین نامه ها و شیوه نامه های بنیاد ملی نخبگان

اطلاع از آخرین ویرایش آیین نامه ها و شیوه نامه های بنیاد ملی نخبگان

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99

مجله اینترنتی شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم (سان) از علاقه مندان برای ارسال مقاله و عکس با هدف کشف و همرسانی اندیشه‌های گوناگون دعوت می نماید.

پیرو دعوت مجله اینترنتی شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم (سان) از علاقه مندان برای ارسال مقاله و عکس با هدف کشف و همرسانی اندیشه‌های گوناگون، به پیوست فراخوان این برنامه جهت اطلاع‌رسانی به دانشجویان گرامی خدمتتان ارسال می‌گردد.

فراخوان فرصت مطالعاتی در دانشگاه ورمز کشور آلمان

پیرو همکاری ‌های سازنده میان دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه «رمز» در کشور آلمان، امکان تحصیل دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در این دانشگاه در چارچوب طرح تبادل دانشجو به مدت یک یا دو نیم سال تحصیلی با شرایط زیر فراهم شد.