اخبار

اخبار و رویدادها

بورس تحصیلی دولت رومانی

بورس تحصیلی دولت رومانی

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور آذربایجان

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور آذربایجان

اطلاعیه بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی

پذیرش بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی

اعلام زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98

از سوی معاونت آموزشی برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به تفکیک ورودی و مقطع تحصیلی اعلام شد.

اعلام برگزاری آزمون سامفا

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ برگزاري و نحوه نام نويسي در ششمين آزمون سنجش استاندارد مهارت‌هاي زبان فارسي (سامفا-سامفاي دانشگاهي) سال 1398

اطلاعیه ها

بورس تحصیلی دولت رومانی

بورس تحصیلی دولت رومانی

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور آذربایجان

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور آذربایجان

اطلاعیه بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی

پذیرش بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی

اعلام زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98

از سوی معاونت آموزشی برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به تفکیک ورودی و مقطع تحصیلی اعلام شد.

اعلام برگزاری آزمون سامفا

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ برگزاري و نحوه نام نويسي در ششمين آزمون سنجش استاندارد مهارت‌هاي زبان فارسي (سامفا-سامفاي دانشگاهي) سال 1398