• خبر روز


اطلاعیه تکمیل فرمهای ارزشیابی

1397/02/31

پرسشنامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ضروری است پرسشنامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 تکمیل گردد و دانشجویان پس از انجام فرآیند مذکور مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان خود می‌باشند.

با هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز فنـــــآوری اطلاعات دانشگاه پرسشنامه‌های موصوف از طریق سامانه آموزشی سما از تاریخ 97/03/16 لغایت 97/03/26 در دسترس دانشجویان خواهد بود.

برای دریافت فایل اطلاعیه اینجا کلیک کنیدبازدید: 925خروج