• آموزش


برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی)
برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی)
برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی) در تاریخ 1 اسفند ماه سال جاری و شروع ثبت نام این آزمون
 ١٢:٢٣ - 1399/11/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه صنعتی قم
 ٠٨:٠٢ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه قم و بوعلی سینا
 ١٣:٣٥ - 1399/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی
آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی
آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی
 ١١:٤٣ - 1399/10/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 ١١:٤٠ - 1399/10/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>