• پژوهش


زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

1396/06/11

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

زمان­بندی حذف و اضافه نیمسال اول سـال تحصیلی 97-96

 

                   مقطع کارشنـاسی

 

 

سال ورود دانشجـو

زمـان حذف و اضافه

ورودی سال 1392 و ماقبل

شـنبه

01/07/1396

ورودی سال 1393

یکشـنبه

02/07/1396

ورودی سال 1394

دوشـنبه

03/07/1396

ورودی سال 1395

سه­شـنبه

چهارشـنبه

04/07/1396

  05/07/1396                  

با تأخیـر

پنج­شـنبه

جمعه

06/07/1396

07/07/1396  

 

قابل توجه دانشجویان محترم:

 

ü      زمان حذف و اضافه از ساعت 8:00 صبح الی 19:00

 

 

 بازدید: 1756خروج