• فرهنگی دانشجویی


داوطلبان گرامی رشته مدیریت بیمه - اکو مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 1399
داوطلبان گرامی رشته مدیریت بیمه - اکو مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 1399
داوطلبان گرامی رشته مدیریت بیمه - اکو مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 1399
 ٠٩:٣٧ - 1399/07/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان مصاحبه اختصاصی موسسه آموزش عالی بیمه اکو
زمان مصاحبه اختصاصی موسسه آموزش عالی بیمه اکو
زمان مصاحبه اختصاصی موسسه آموزش عالی بیمه اکو
 ١٤:٠٠ - 1399/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
معرفی فرصت‌های علمی بین‌المللی ویژه دانشجویان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا
معرفی فرصت‌های علمی بین‌المللی ویژه دانشجویان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا
معرفی فرصت‌های علمی بین‌المللی ویژه دانشجویان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا
 ١٣:٥٣ - 1399/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
دعوت از دانشـگاههاي ایران جهت شـرکت در دورة کوتاه مـدت مجازي ازسوي دولت کشور فیلیپین
دعوت از دانشـگاههاي ایران جهت شـرکت در دورة کوتاه مـدت مجازي ازسوي دولت کشور فیلیپین
دعوت از دانشـگاههاي ایران جهت شـرکت در دورة کوتاه مـدت مجازي ازسوي دولت کشور فیلیپین
 ١٠:٤٠ - 1399/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
زمانبندی انتخاب واحد 991
زمانبندی انتخاب واحد 991
زمانبندی انتخاب واحد 991
 ٠٩:٠٨ - 1399/06/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>