• فرهنگی دانشجویی


نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

1397/06/04

نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

بخشنامه شماره 2/299574 مورخ 96/12/16 معاون آموزشی وزارت متبوع در خصوص نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) که از سال تحصیلی 98-97 قابل اجرا خواهد بود

دانلود بخشنامه بازدید: 1312خروج