• همکاری های بین الملل


برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی)
برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی)
برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی) در تاریخ 1 اسفند ماه سال جاری و شروع ثبت نام این آزمون
 ١٢:٢٣ - 1399/11/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه صنعتی قم
 ٠٨:٠٢ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه قم و بوعلی سینا
 ١٣:٣٥ - 1399/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی
آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی
آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی
 ١١:٤٣ - 1399/10/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 ١١:٤٠ - 1399/10/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>