اخبار

اخبار و رویدادها

افزایش اعتبارهای اعطایی به دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی 98-97

افزایش اعتبارهای اعطایی به دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی 98-97

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 97-96 و 98-97

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 97-96 و 98-97

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

بررسی رابطه آزمون خطرپذیری بادکنکی و ریسک گریزی مالی

حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

رئیس کل بیمه مرکزی: نقش تعیین کننده مراکز آموزشی در ارتقای جایگاه بیمه کشور

رئیس کل بیمه مرکزی: نقش تعیین کننده مراکز آموزشی در ارتقای جایگاه بیمه کشور

برنامه های هفته پژوهش

برنامه های هفته پژوهش با برگزاری نشست «برقراری روابط دیپلماتیک ایران و قزاقستان»

اطلاعیه ها

افزایش اعتبارهای اعطایی به دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی 98-97

افزایش اعتبارهای اعطایی به دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی 98-97

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 97-96 و 98-97

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 97-96 و 98-97

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

بررسی رابطه آزمون خطرپذیری بادکنکی و ریسک گریزی مالی

حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

رئیس کل بیمه مرکزی: نقش تعیین کننده مراکز آموزشی در ارتقای جایگاه بیمه کشور

رئیس کل بیمه مرکزی: نقش تعیین کننده مراکز آموزشی در ارتقای جایگاه بیمه کشور

برنامه های هفته پژوهش

برنامه های هفته پژوهش با برگزاری نشست «برقراری روابط دیپلماتیک ایران و قزاقستان»