اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور آذربایجان

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور آذربایجان

اطلاعیه بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی

پذیرش بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی

اعلام زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98

از سوی معاونت آموزشی برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به تفکیک ورودی و مقطع تحصیلی اعلام شد.

اعلام برگزاری آزمون سامفا

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ برگزاري و نحوه نام نويسي در ششمين آزمون سنجش استاندارد مهارت‌هاي زبان فارسي (سامفا-سامفاي دانشگاهي) سال 1398

بررسی استراتژی سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور در موسسه آموزش عالی بیمه اکو

بررسی استراتژی سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور در موسسه آموزش عالی بیمه اکو

اطلاعیه ها

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور آذربایجان

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور آذربایجان

اطلاعیه بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی

پذیرش بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی

اعلام زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی98

از سوی معاونت آموزشی برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به تفکیک ورودی و مقطع تحصیلی اعلام شد.

اعلام برگزاری آزمون سامفا

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ برگزاري و نحوه نام نويسي در ششمين آزمون سنجش استاندارد مهارت‌هاي زبان فارسي (سامفا-سامفاي دانشگاهي) سال 1398

بررسی استراتژی سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور در موسسه آموزش عالی بیمه اکو

بررسی استراتژی سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور در موسسه آموزش عالی بیمه اکو