اخبار

اخبار و رویدادها

شرایط جدید دسترسی به اینترنت دانشجویان

شرایط جدید دسترسی به اینترنت دانشجویان

دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس

مدیریت آموزش آزاد دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس را برگزار می کند

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97 به دانشجویان برتر دانشگاه

بورس تحصیلی مالزی

شرایط دریافت بورس تحصیلی مالزی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه تکمیل فرمهای ارزشیابی

پرسشنامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه ها

شرایط جدید دسترسی به اینترنت دانشجویان

شرایط جدید دسترسی به اینترنت دانشجویان

دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس

مدیریت آموزش آزاد دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس را برگزار می کند

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97 به دانشجویان برتر دانشگاه

بورس تحصیلی مالزی

شرایط دریافت بورس تحصیلی مالزی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه تکمیل فرمهای ارزشیابی

پرسشنامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تب دانشگاه علامه